WŁADCZYNIE 1100

Guiscarda

Była córką Talesy Aragońskiej i wicehrabiego Gastona IV z Béarn. Jej mężem był Piotr III (I)z Gabarret. Został on wicehrabią Béarn poprzez prawa żony po śmierci szwagra, Centule VI. Piotr zmarł w 1134 r. i jego następcą został syn, Piotr II. Regentkami w jego imieniu zostały babka Talesa i matka Guiscarda (jako druga regentka). Talesa zmarła po 1136 r. W 1147 r. Piotr stał się pełnoletni i matka oddała mu władzę. Hrabia zmarł w 1153 r. i Guiscarda ponownie objęła rządy, tym razem w imieniu wnuka, Gastona V. Zmarła w 1154 r.