PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Sinikka Bohlin

Urodziła się w 1947 r. w Finlandii. Należy do Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej.

1968-1975 nauczycielka, pilotka wycieczek i operatorka komputerów,
1975-1988 domowa nauczycielka języków,
1988- członkini Riksdagu (parlamentu),
2006-2009 wiceprzewodnicząca Rady Nordyckiej,
01.I-31.XII.2009 przewodnicząca Rady Nordyckiej.