PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Rose Mukantabana

Urodziła się w 1961 r. Na Państwowym Uniwersytecie Rwandyjskim ukończyła studia licencjackie na Wydziale Prawa. Doktorat obroniła z praw człowieka w Konsorcjum Uniwersytetów Belgijskich. Jest bezpartyjna. Od X.1981 do XI.1992 r. pracowała jako urzędniczka państwowa. Była sekretarzem wykonawczym organizacji Haguruka [Kobiece Stowarzyszenie Pomocy Prawnej] (IV.1996-IX.2005) oraz wiceprezeską organizacji Pro Femmes/Twese Hamwe, będącej koalicją kobiecych organizacji pozarządowych. Pełniła funkcję narodowej koordynatorki projektu "Women’s Legal Rights Initiative" (X.2005-XI.2006) sponsorowanego przez USAID. Pracowała także w Actionaid International Rwanda jako koordynatorka ds. praw kobiet (II-VII.2007) i menedżerka ds. programu rozwojowego (VII.2007-X.2008). W dniach 15-18.IX.2008 r. odbyły się w Rwandzie wybory parlamentarne. W ich wyniku kobiety zajęły 56.25% miejsc w Izbie Deputowanych (od 2003 r. stanowiły one 48.75% posłów). Rwanda jest pierwszym krajem na świecie, w którym w parlamencie jest więcej kobiet niż mężczyzn. Pani Mukantabana dostała się do parlamentu z miejsca zarezerwowanego dla kobiet w okręgu wyborczym w Kigali, stolicy Rwandy. Startowała z list Partii Socjaldemokratycznej lub Partii Liberalnej. 06.X.2008 r. została spikerką Izby Deputowanych. Jest pierwszą kobietą piastującą takie stanowisko w historii Rwandy.