PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010
WŁADCZYNIE 1950

Rongomatane Ada Teaupurepure Tetupu Ariki

ok. 1999 - Rongomatane Ariki (najwyższa wódz) plemienia Ngati Paruarangi w Atiu na Wyspach Cooka,
30.IX.2006-XII.2008 przewodnicząca Izby Wodzów (House of Ariki, reprezentująca społeczności wszystkich wysp, z głosem doradczym w sprawach zachowania tradycji, prawa zwyczajowego i praw własności ziemi) na Wyspach Cooka.