SZEFOWE RZĄDÓW W LATACH 2295-1935
WŁADCZYNIE 1300

Oldżajtai

Jej pierwszym mężem był od 1288 r. chan Ilchanidów Mahmud Ghazan (panował w latach 1295-1304). Po jego śmierci została żoną jego następcy, chana Oldżajtu. Po śmierci tego ostatniego w 1316 r. została głównym ministrem (szefową rządu) i regentką w imieniu syna, Abu Saida (panował w latach 1316-1335). Jej córką była też chanowa Sati Beg.