MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Patricia Espinosa Cantellano

Urodziła się 21.X.1958 r. Ukończyła stosunki międzynarodowe w Kolegium Meksykańskim. Potem studiowała prawo międzynarodowe w Instytucie Uniwersyteckim Wyższych Studiów Międzynarodowych w Genewie w Szwajcarii. 16.IX.1981 r. weszła w skład meksykańskiego korpusu dyplomatycznego. Pracowała w Konferencji Narodów Zjednoczonych Do Spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD), stałej misji meksykańskiej przy ONZ w Genewie (1982-1988), jako koordynatorka doradców podsekretarza spraw zagranicznych (1989-1992), dyrektorka Organizacji Międzynarodowych (1991-1993), w trzeciej komisji Zgromadzenia Generalnego ONZ jako członkini stałej misji Meksyku przy tej organizacji (1993-1997). W 1997 r. została dyrektorką generalną Organizacji i Amerykańskich Mechanizmów Regionalnych. Została też koordynatorką Grupy Río w ramach Szczytu Latynoamerykańskiego, Szczytu Ameryk i Szczytu Latynoamerykańskiego i Karaibów oraz Unii Europejskiej. W 1999 r., gdy Meksyk objął przywództwo w Tymczasowym Sekretariacie Grupy Río, pani Cantellano odpowiadała za koordynację jej prac. Negocjowała z Unią Europejską w celu przygotowania Szczytu Szefów Państw i Rządów Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Unii Europejskiej. Odbył się on w VI.1999 r. w Río de Janeiro. Jego współprzewodniczącymi byli Meksyk i Brazylia. W latach 2001-2002 była ambasadorką Meksyku w Niemczech. Od 2002 do 2006 r. tę samą funkcję pełniła w Austrii i była stałą przedstawicielką swego kraju przy ONZ w Wiedniu. W tym czasie odpowiadała także za meksykańskie placówki w Słowacji i Słowenii. Wchodziła w skład komisji przygotowawczej przygotowującej traktat o całkowitym zakazie prób nuklearnych. Działała też w Międzynarodowej Organizacji Energii Atomowej (OIEA) i Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (ONUDI). W trakcie swej kariery dyplomatycznej zajmowała się m.in.: przestępczością zorganizowaną, promocją gospodarczych, handlowych i technologicznych interesów swej ojczyzny, szerzeniem wiedzy o bogatej kulturze meksykańskiej oraz promocją i ochroną praw człowieka, w tym szczególnie praw kobiet. 01.XII.2006 r. została drugą w historii Meksyku, po Maríi del Rosario Green Macías de Heller, kobietą-sekretarzem spraw zagranicznych. Pani Cantellano mówi po hiszpańsku, angielsku, niemiecku i francusku.