MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 

María del Rosario Green Macías de Heller

Urodziła się w 1941 r. w Meksyku. Zdobyła tytuł bakałarza stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych i Politycznych na  Universidad Nacional Autónoma de México. Została magistrem ekonomii w Centrum Studiów Ekonomicznych w Kolegium Meksyku, a potem kontynuowała studia podyplomowe na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, specjalizując się w ekonomii międzynarodowej i problemach Ameryki Łacińskiej. Po studiach na Uniwersytecie Columbia skończyła kurs, po którym specjalizowała się w integracji Ameryki Łacińskiej na  Instituto para la Integración de Latinoamérica (INTAL) w Buenos Aires. Była wykładowczynią i badaczką w Kolegium Meksyku od 1968 r., którą to posadę porzuciła w 1983 r., aby objąć funkcję dyrektora generalnego Instytutu Studiów Dyplomatycznych  Matíasa Romero w meksykańskim departamencie spraw zagranicznych. Obecnie w Kolegium Meksyku wykłada ekonomię międzynarodową i współczesne problemy w Ameryce Łacińskiej. Pracowała także na Wydziale Nauk Społecznych i Politycznych na  Universidad Nacional Autónoma de México i Universidad Iberoamericana. Opublikowała 9 książek i ponad 50 artykułów. W latach 1972-74 była pierwszym sekretarzem meksykańskiej służby zagranicznej w ONZ w Genewie. Odeszła z tego stanowiska, aby rozpocząć pracę w Kolegium Meksyku. Od 1976 do 1977 r. była konsultantem w departamencie spraw zagranicznych oraz doradczynią w Centrum Ekonomii Trzeciego Świata i Studiów Społecznych w latach 1979-1989. W latach 1968-72 i 1979-80 pracowała w magazynie "Foro Internacional". Była członkinią rady redakcyjnej dziennika studiów interamerykańskich i światowych w okresie 1979-83. Zasiadała w komisji spraw zagranicznych Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej (PRI) w 1982 r. Pełniła także funkcję doradczyni dyrektora wykonawczego Banku Światowego ds. Meksyku, Hiszpanii, Ameryki Środkowej i Panamy. Doradzała także różnym agendom międzynarodowym, np. Organizacji Rozwoju Międzynarodowego ONZ (UNIDO) w 1981 r., Latynoamerykańskiemu Systemowi Ekonomicznemu (SELA) w 1982 r. i w Narodowej Radzie ds. Nauki i Technologii (CONACYT). Jest współzałożycielką Meksykańskiej Akademii Praw Człowieka. W 1989 r. była dyrektorem w Komisji Spraw Międzynarodowych w Narodowym Komitecie Wykonawczym PRI. We IX.1986 r. objęła funkcję dyrektora wykonawczego w komisji ds. przyszłych stosunków amerykańsko (chodzi o USA) - meksykańskich. Od X.1989 r. do 1990 r. była ambasadorem w Niemieckiej Republice Demokratycznej. W VI.1990 r. prezydent mianował ją podsekretarzem stanu w ministerstwie spraw zagranicznych ds. Ameryki Łacińskiej, kultury i współpracy międzynarodowej. Funkcję tę sprawowała do 1994 r. W latach 1994-98 zajmowała stanowisko zastępczyni sekretarza generalnego ONZ ds. politycznych. 07.I.1998 r. prezydent  Ernesto Zedillo Ponce de León mianował ją sekretarzem spraw zagranicznych. Odeszła z tego stanowiska 01.XII.2000 r. Od 2001 r. była ambasadorem w Argentynie. 30.IX.2005 r. została sekretarzem generalnym PRI. Funkcję tę sprawowała do 18.II.2007 r. Od 2006 r. zasiada w federalnym Senacie. Jest kierowniczką i Visiting Professor w Kozmetsky Center for Excellence in Global Finance na St. Edward's University w Austin w stanie Teksas (USA).