WICEPREMIERZY 1991-2000
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Mimi Jacobsen 

Urodziła się 19.XI.1948 r. w Kopenhadze jako córka posła do Folketingu i politologa Erharda Jakobsena i jego żony, malarki porcelany, Kate.
1967 zdaje egzamin maturalny w Wyższej Szkole Średniej Gladsaxe,
1974-82 radna miejska w Gladsaxe,
1975-78 asystentka w Instytucie Fonetyki i Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie w Kopenhadze,
1976-77 członkini zarządu Aktywnych Słuchaczy i Telewidzów w Gladsaxe,
15.II.1977-2001 posłanka w Folketingu (parlamencie) z ramienia Centrum Demokratycznego (CD),
1978-82 przewodnicząca komitetu ds. aktywnej polityki szkolnej, 
1980-81 wiceprzewodnicząca frakcji parlamentarnej CD,
1981-82, 1988-92 i od 1998-  rzeczniczka polityczna CD,
10.IX.1982-12.III.1986 minister kultury,
12.III.1986-03.VI.1988 minister spraw społecznych,
01-10.IX.1987 minister ds. Grenlandii,
1988-91 dyrektor w Duńskim Towarzystwie Wielokrotnej Sklerozy,
1989- przewodnicząca CD,
25.I.1993-08.II.1994 pierwsza wicepremier i minister ds. koordynacji,

28.I.-08.II.1994 minister przemysłu,
08.II.-27.IX.1994 minister przemysłu i współpracy,
27.IX.1994-30.XII.1996 druga wicepremier i minister handlu i przemysłu.
Centrum Demokratyczne jest centroprawicową duńską partią polityczną , stworzoną w listopadzie 1973 r. przez grupę prawicowych dysydentów z Partii Socjaldemokratycznej (SDD), na czele z jej ojcem. Jest matką dwóch synów urodzonych w 1981 r. i 1989 r.