WŁADCZYNIE 1350

Matylda

Urodziła się w 1325 r. jako córka Renalda II Czarnego, hrabiego (księcia od 1339 r.) Geldrii i Zutphen, oraz Zofii Berthout, pani Mechelen w latach 1310-1329. Jej najstarsza siostra Małgorzata rządziła Mechelen w latach 1331-1333. Mężami Matyldy byli: Godfryd van Loon-Heinsberg (poślubiła go w 1336 r., zmarł w 1347 r.), książę Kliwii Jan (poślubiła go przed 22.II.1348 r., zmarł w 1368 r.) i Jan II z Blois-Châtillon, hrabiego Blois (poślubiła go 14.II.1372 r. w Arnhem, zmarł w 1381 r.). Wszystkie te związki były bezdzietne. W latach 1368-1384 Matylda była panią zamku Linn koło Krefeld w Bergu w Niemczech oraz Mechelen w Belgii. 04.XII.1371 r. zmarł bezpotomnie brat Matyldy Renald III Gruby, książę Geldrii i hrabia Zutphen. Stany Geldrii mianowały Matyldę księżną Geldrii i hrabiną Zutphen. Pretensje do tych ziem zgłosiła jej siostra Maria w imieniu swoim i swojego syna Wilhelma. W owym czasie Geldria była podzielona na dwie frakcje: Herkerensów popierających Matyldę i Bronkhorstersów opowiadających się za Marią i Wilhelmem. Między siostrami wybuchła 8-letnia geldryjska wojna sukcesyjna. Stronniczką Matyldy była księżna Joanna Brabancka. Konflikt ten zakończył się w 1379 r. przegraną Matyldy. Poddała się, ale zachowała prawo do używania tytułu księżnej Geldrii i hrabiny Zutphen. Zmarła 21.IX.1384 r. w Huissen.