WŁADCZYNIE 1350

Maria

Urodziła się po około 1325 r. jako najmłodsza córka Renalda II Czarnego, hrabiego (księcia od 1339 r.) Geldrii i Zutphen, oraz Zofii Berthout, pani Mechelen w latach 1310-1329. Jej najstarsza siostra Małgorzata rządziła Mechelen w latach 1331-1333. 25.XII.1362 r. Maria poślubiła księcia Jülich Wilhelma II. Ich dziećmi byli: Wilhelm III (I), Renald I (IV) i Joanna. 04.XII.1371 r. zmarł bezpotomnie brat Matyldy Renald III Gruby, książę Geldrii i hrabia Zutphen. Stany Geldrii mianowały księżną Geldrii i hrabiną Zutphen Matyldę, starszą siostrę Marii. Pretensje do tych ziem zgłosiła Maria w imieniu swoim i swojego syna Wilhelma. Przyjęła tytuły księżnej Geldrii i hrabiny Zutphen. W owym czasie Geldria była podzielona na dwie frakcje: Herkerensów popierających Matyldę i Bronkhorstersów opowiadających się za Marią i Wilhelmem. Między siostrami wybuchła 8-letnia geldryjska wojna sukcesyjna. Konflikt ten zakończył się w 1379 r. przegraną Matyldy. Poddała się, ale zachowała prawo do używania tytułu księżnej Geldrii i hrabiny Zutphen. Maria rządziła tymi ziemiami wraz z synem do 1380 r. Zmarła 12.V.1405 r.