WŁADCZYNIE 1250

Maria Despina Palaiologina

Była nieślubną córką cesarza Bizancjum Michała VIII Paleologa. W 1265 r. została żoną chana ilchanidzkiego, Abaki. Bardzo pobożna chanowa zyskała wpływ na politykę państwa i stosunki religijne. Wielu jej poddanych było nestoriańskimi chrześcijanami. Abaka zmarł otruty 01.IV.1282 r. Maria wróciła do Konstantynopola. Ojciec chciał ją wydać za kolejnego z chanów mongolskich, ale spotkał się z jej odmową. Maria wstąpiła do klasztoru pod imieniem Melanii. Została "ktetorissą" (przeoryszą) monastyru Panagiotissa w Konstantynopolu. Data jej śmierci nie jest znana.