PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

María de Los Ángeles Moreno Uriegas (1954-)

1982-88 podsekretarz (wiceminister) budżetu,
1988-91 sekretarz (minister) rybołówstwa,
1992 i 1993 przewodnicząca Izby Deputowanych,
1993-94 koordynatorka frakcji parlamentarnej Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej (PRI ) w Izbie Deputowanych,
1994 i 1995 sekretarz generalna PRI,
1994-95 przewodnicząca PRI,
I-IV.1994 przewodnicząca Stałej Komisji Kongresu (37-osobowej grupy posłów i senatorów, która pełni funkcje parlamentu pomiędzy sesjami tego ostatniego),
1994-95 przewodnicząca frakcji parlamentarnej PRI,
VII.1997 przewodnicząca pierwszej sesji parlamentu po wyborach,
X.1997 przewodnicząca Senatu,
1997-98 pierwsza wiceprzewodnicząca Senatu,
V-VIII.1998 wiceprzewodnicząca Stałej Komisji Kongresu,
V-VIII.1999 wiceprzewodnicząca Stałej Komisji Kongresu,
1999- generalna koordynatorka frakcji parlamentarnej PRI,
1999-2000 przewodnicząca Stałej Komisji Kongresu,
XI.1999-VIII.2000 przewodnicząca Senatu i Junta de Coordination Political.
We IX.1999 r. zerwano z tradycją, że przywództwo Senatu zmieniało się każdego miesiąca. Wybrano ją przewodniczącą tej izby na pozostałą część kadencji.