WŁADCZYNIE 1200

Maria de Courtenay

Urodziła się w 1204 r. Była córką cesarzowej Jolanty i Piotra II de Courtenay. W 1219 r. została trzecią żoną cesarza nicejskiego Teodora I Laskarisa. Nie mieli dzieci. W 1222 r. rządziła Niceą w jego imieniu jako regentka. W I.1228 r. zmarł cesarz łaciński Robert de Courtenay. Jego następcą został młodszy brat, około 11-letni Baldwin II. Baronowie na regentkę rządzącą w jego imieniu wybrali właśnie Marię jako starszą siostrę. Sama stylizowała siebie na cesarzową. Zmarła we IX.1228 r.