WŁADCZYNIE 1300

Małgorzata Sabaudzka

Urodziła się przed 24.XII.1302 lub w II.1303 r. jako córka Izabeli de Villehardouin, księżnej Achai i Morei, oraz Filipa I Sabaudzkiego, pana Piemontu. W 1311 r. matka przekazała jej baronię Karyteny. Faktycznym władcą był tam wtedy już Filipa I z Tarentu, syn króla Neapolu Karola II. 10.VI.1324 r. Małgorzata poślubiła Rainalda d'Albon-Forez, pana de Mallevan (Malleval). Owdowiała w 1370 r. Zmarła po 06/08.XII.1371 r.