PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000 

Luisa Fernanda Rudi Úbeda

Urodziła się 13.XII.1950 r. w Sewilli. Jest profesorem handlu w Szkole Handlowej w Saragossie i zaprzysiężonym biegłym rewidentem. W 1982 r. wstąpiła do centroprawicowej Partii Ludowej (PP) i z jej ramienia ubiegała się o mandat członkini izby niższej Kortezów, Kongresu Deputowanych. W 1983 r. została posłanką w parlamencie Aragonii. Od VI.1986 r. zasiada w federalnym Kongresie Deputowanych jako deputowana z Saragossy. W latach 1987-1989 była rzeczniczką frakcji PP w parlamentarnej komisji gospodarki i własności. Od 1989 r. do 1996 r. była rzeczniczką komisji ds. Narodowego Urzędu Kontroli Rachunkowej. W latach 1989-1993 pełniła funkcję drugiej wiceprzewodniczącej komisji gospodarki i własności. Była także trzecim sekretarzem Mesy Kongresu podczas piątej kadencji. W latach 1995-2000 była burmistrzynią Saragossy. Od II.1993 r. jest członkinią Narodowej Rady Wykonawczej Partii Ludowej. Od 05.IV.2000 r. do 02.IV.2004 r. stała na czele Kongresu Deputowanych. Po zwycięskich dla PP wyborach w 2000 r. tak skomentowała fakt, iż na czele obu izb Kortezów stały kobiety (obradom Senatu przewodziła Esperanza Aguirre y Gil de Biedma): "To symboliczne zwycięstwo hiszpańskich kobiet". W 2003 r. w skład kierownictwa Kongresu wchodziło 7 kobiet i 2 mężczyzn. Wśród 4 wiceprzewodniczących izby były 3 kobiety i tylko jeden mężczyzna (będący czwartym wiceprzewodniczącym).