PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010 
KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2004-

Katalin Szili

Urodziła się 13.V.1956 r. Jej mąż jest inżynierem cywilnym. Mają dwoje adoptowanych dzieci. W 1974 r. ukończyła szkołę średnią Nagy Lajos w Pécsu. W 1981 r. ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Janusa Pannoniusa. Od 1982 r. była urzędnikiem odpowiedzialnym za opiekę nad dziećmi w departamencie administracyjnym rady miejskiej Pécsu. W 1985 r. zdała egzaminy na radcę prawnego i przyjęto ją w skład palestry. W tym samym roku została kierowniczką departamentu prawnego w radzie miejskiej Pécsu. W latach 1985-1992 była radcą prawnym we Władzach Wodnych Południowej Transdanubii. Potem w tym samym charakterze była zatrudniona w Inspektoracie Ochrony Środowiska. W okresie 1990-1992 studiowała ekologię humanistyczną na Uniwersytecie Budapesztańskim. W 2001 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauk politycznych. W 1993 r. została pełnoetatowym ekspertem ds. środowiska frakcji parlamentarnej Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP). Członkinią Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (MSZMP) była od 1983 r. W 1989 r. wstąpiła do MSZP. W tym samym roku została też kierowniczką municypalnych służb pomocy prawnej. Była przewodniczącą oddziału partyjnego w okręgu Baranya oraz przewodniczącą kobiecego skrzydła MSZP (w latach 1997-2001). W 1990 r. bez powodzenia ubiegała się o miejsce w parlamencie z Pécsu. W V.1992 r. została członkinią tamtejszego zgromadzenia. Od 28.VI.1994 r. jest członkinią Zgromadzenia Narodowego z ramienia MSZP. W okresie 15.VII.1994-07.VII.1998 była sekretarzem parlamentarnym w Ministerstwie Środowiska i Rozwoju Regionalnego. Od 18.VI.1998 r. do 14.V.2002 r. była wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Narodowego. W okresie 01.I.2001-14.V.2002 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej frakcji parlamentarnej MSZP. Od 15.V.2002 r. była przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego i zarazem zastępczynią prezydenta. 06-07.VI.2005 r. była kandydatką MSZP na prezydenta Węgier. Rządowej koalicji nie udało się wystawić wspólnego kandydata. Współrządzący z socjalistami (MSZP - 178 posłów) liberalny Związek Wolnych Demokratów (SZDSZ - 20 miejsc w parlamencie) nie poparł kandydatury Szili i postanowił nie brać udziału w głosowaniu. W ten sposób, zmniejszając jej szanse, liberałowie poparli praktycznie kandydata opozycji (FIDESZ - 169 posłów, MDF - 8 posłów). W pierwszej turze zagłosowało na nią 183 posłów, a na jej rywala László Sólyoma - 13. Jednak prawie wszyscy deputowani z nominującej go partii Fidesz wstrzymali się od głosu. Żadne z kandydatów nie zdobyło wymaganych dwóch trzecich głosów. 07.VI.2005 r. odbyły się kolejne tury. W pierwszej z nich László Sólyom uzyskał 185 głosów, a Szili - 178. W ostatniej turze (kiedy decydowała już tylko zwykła większość głosów, a nie 2/3 jak w poprzednich) przegrała prezydenturę różnicą zaledwie 3 głosów (185:182). Prawdopodobnie SZDSZ nie akceptowało jej przeszłości w strukturach partii komunistycznej oraz miało zastrzeżenia do jej umiejętności, m.in. słabej znajomości języków obcych. W 2009 r. była kandydatką MSZP na burmistrzynię Pecsu. Zwyciężył Zsolt Páva. 14.IX.2009 r., z powodów osobistych i politycznych, zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej parlamentu. Katalin Szili jest mężatką i matką dwojga adoptowanych dzieci.