KOBIETY-PREMIERZY
KOBIETY P.O.-PREMIERA
WICEPREMIERZY 1991-2000

Kamla Persad-Bissessar

Urodziła się 22.IV.1952 r. w Siparii na wyspie Trynidad. Jako dziewczynka lubiła czytać powieści i interesowała się najnowszymi zdobyczami technologicznymi. Była uczennicą szkoły średniej Iere HighSchool w rodzinnej miejscowości. Potem studiowała prawo w Norwood Technical College w Londynie, na Uniwersytecie Indii Zachodnich (UWI) w Monie na Jamajce (gdzie zdobyła stopień licencjata z kultury i sztuki w 1974 r.) i Cave Hill na Barbadosie oraz w Hugh Wooding Law School. Do tej ostatniej zaczęła uczęszczać w 1985 r. Aż do zakończenia nauki w 1987 r. była tam jedną z najlepszych studentów. W 1976 r. uzyskała dyplom z edukacji. Wykładała język i lingwistykę na kampusach UWI w St Augustine na Trynidadzie i w Monie na Jamajce. Uczyła także w Lakshmi Girls' Hindu College. To samo robiła w St. Andrew High School w Kingston na Jamajce. Jako studentka pracowała społecznie w Kościele Angielskiego Stowarzyszenia Dziecięcego w Londynie. Praktykowała u  Ramesha Lawrence'a Maharaja, zanim rozpoczęła własną działalność w 1988 r.

Zaangażowała się w politykę w 1987 r. kiedy to została radną w radzie hrabstwa St Patrick z ramienia Narodowego Sojuszu na rzecz Odbudowy (NAR). Funkcję tę pełniła do 1991 r. Potem została członkinią Zjednoczonego Kongresu Narodowego (UNC). Od 01.XI.1994 r. do 06.X.1995 r. była senatorem, a dokładnie rok później i w 2000 r. uzyskała mandat w Izbie Reprezentantów z okręgu Siparia. 27.XI.1995 r. została zaprzysiężona, jako pierwsza kobieta w historii kraju, na Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości. W okresie 03.II.1996-21.X.1999 piastowała tylko tę drugą tekę. Następnie w okresie 22.X.1999-11.XII.2000 oraz 12.I-04.X.2001 była ministrem edukacji. We IX.2000 r., również jako pierwsza kobieta, pełniła obowiązki premiera podczas nieobecności szefa rządu. Od 05.X.2001 r. do 24.XII.2001 r. ponownie była Prokuratorem Generalnym i ministrem sprawiedliwości, ale rząd UNC upadł po kilku miesiącach. Jako Prokurator Generalny zawsze była pierwszym wicepremierem (nr 2 w gabinecie). W okresie 26.IV.2006-07.XI.2007, ponownie jako pierwsza kobieta w historii swego kraju, została oficjalną Przywódczynią Opozycji. 05.X.2007 r. przegrała wybory na przywódczynię Zjednoczonego Kongresu Narodowego. 24.I.2010 r. wybrano ją na polityczną przywódczynię UNC. 25.II.2010 r. ponownie objęła funkcję Przywódczyni Opozycji. Stanęła na czele partyjnej koalicji Partnerstwo Ludowe, która 24.V.2010 r. zdobyła 29 miejsc w 41-osobowej Izbie Reprezenantów. 26.V.2010 r. Kamla Persad-Bissessar została pierwszą panią premier w historii Trynidadu i Tobago. Dwa dni później zaprzysiężono jej 34-osobowy rząd, w którym jest 7 kobiet. Jej mężem jest dr Gregory Bissessar, z którym ma jednego syna. Angażuje się na rzecz równego statusu kobiet, pełniła niegdyś funkcje sekretarza i wiceprzewodniczącej Narodowej Organizacji na rzecz Kobiet.