KOBIETY-PREMIERZY
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007
 

Irena Degutienė

Urodziła się 01.VI.1949 r. w Szawlach. Dostała w Druskiennikach, gdzie w 1968 r. ukończyła szkołę średnią. Potem w 1974 r. ukończyła medycynę na Uniwersytecie Wileńskim. Pracowała w latach 1974-1976 w Fabryce Bawełny w Olicie jako lekarka-terapeutka. W latach 1976-1994 była zatrudniona w szpitalu Czerwonego Krzyża przy Uniwersytecie Wileńskim na stanowiskach: anestezjologa, kierownika oddziału gastroenterologii, zastępcy lekarza naczelnego i lekarza naczelnego. Jest doktorem medycyny i prominentną osobistością w konserwatywnym Związku Ojczyzny. W latach 1994-1997 była wiceministrem zdrowia (inne źródła mówią, że w latach 1994-1996 była sekretarzem w Ministerstwie Zdrowia), a w okresie XII.1997-2000 ministrem pracy oraz opieki społecznej i kobiet. W litewskim Sejmie zasiada od 1996 r. 03.V.1999 r. cały rząd podał się do dymisji, a prezydent Valdas Adamkus mianował ją tymczasowym premierem po rezygnacji Gediminasa Vagnoriusa (pełniła tę funkcję w okresie 03-18.V.1999 ). Drugi raz objęła tę funkcję po rezygnacji premiera Rolandasa Paksasa (27.X-03.XI.1999 ). 26.I.2005 r. została przewodniczącą frakcji parlamentarnej Związku Ojczyzny. 20.XI.2008 r. objęła stanowisko pierwszej wiceprzewodniczącej Sejmu. 15.IX.2009 r. Sejm, głosami 95 za do 20 przeciw, poparł wniosek o odwołanie ze stanowiska przewodniczącego izby, Arūnasa Valinskasa. Powodem tej decyzji były podejrzenia o powiązania z organizacją przestępczą działającą w Kownie. Jego funkcję przejęła tymczasowo Irena Degutienė. 17.IX.2009 r. została pierwszą w historii Litwy kobietą na stanowisku przewodniczącej Sejmu. Zgodnie z konstytucją, po prezydencie jest w państwie osobą numer 2. Jest mężatką i matką dwojga dzieci.