KOBIETY-PREMIERZY 
WŁADCZYNIE 2000-
KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2004-

Han Miung Suk

Urodziła się 24.III.1944 r. w Pyongyangu, obecnej stolicy Korei Północnej. W 1967 r. uzyskała tytuł bakałarza z języka i literatury francuskiej na na Kobiecym Uniwersytecie Ewha. W 1977 r. ukończyła teologię chrześcijańską na Uniwersytecie Hanshin, a w 1985 r. obroniła pracę magisterską z studiów kobiecych na Kobiecym Uniwersytecie Ewha. Od 1986 do 1987 r. wykładała w Departamencie Studiów Kobiecych Kobiecego Uniwersytetu Ewha. Potem (1988-1994) robiła to samo na Kobiecym Uniwersytecie Sungsim. W 1996 r. była "Visiting Researcher" w Azjatyckim Centrum Studiów Kobiecych na Uniwersytecie Ewha. Trzy lata później była "Visiting Scholar" w Związkowym (Union) Seminarium Teologicznym w Nowym Jorku w USA. Po gorącym czteroletnim romansie wyszła za mąż za Parka Sung-juna, obecnego wykładowcę teologii na Uniwersytecie Sungkongkoe (niegdyś katolickie Seminarium Teologiczne Świętego Michała). W 1986 r. urodził się ich jedyny syn, Park Han-gil. Zaledwie 6 miesięcy po ślubie jej mąż został aresztowany za za działalność w ruchu demokratycznym i przynależność do Zjednoczonej Partii Rewolucyjnej, uważanej przez reżim wojskowy Parka Chung-hee za "antypaństwową". W więzieniu spędził 12 lat. W 1970 r. odeszła z funkcji kierowniczki akademika na Uniwersytecie Ewha za poparcie ruchu studenckiego i w 1974 r. zaczęła swą pro-demokratyczną działalność społeczną na Południowokoreańskiej Akademii Chrześcijańskiej. Odpowiadała tam za sprawy kobiet. Dyktatura uważała tę instytucję za tajną i nielegalną grupę komunistyczną. Działo się to po osadzeniu jej męża w więzieniu. W latach 1979-1981 była więziona za swą działalność antyreżimową. Oskarżono ją o propagowanie ideologii antyrządowych w rozprowadzanych książkach i opracowanie programów edukacyjnych dla rolników, kobiet i robotników miejskich w 1979 r. W latach 80-ych XX wieku zaczęła działać na rzecz kobiet i poprawy ich statusu. W 1987 r. założyła Zjednoczone Stowarzyszenie Koreańskich Kobiet (Korea Women's Associations United), które grupowało wtedy 20 krajowych organizacji kobiecych. W okresie 1993-1996 była tam stałą reprezentantką. Udzielała się także w organizacjach działających na rzecz ochrony środowiska. W latach 1990-1994 przewodziła organizacji feministycznej Womenlink Korea. W 1992 r. była dyrektorką Koreańskiego Instytutu Polityki Środowiskowej i Społecznej.  W 2000 r. weszła w skład członków rządzącej wtedy Milenijnej Partii Demokratycznej i została wybrana po raz pierwszy do Zgromadzenia Narodowego z jej ramienia. Zasiadała tam do 2001 r. W 2004 r. weszła ponownie do parlamentu z okręgu Goyang-si Ilsan-gu Gap. Zasiadła w ławach poselskich partii Uri. W okresie 29.I.2001-26.II.2003 była pierwszym w historii Korei Południowej ministrem ds. kobiet w administracji prezydenta Kima De Dzunga. Założyła wtedy fundację dążącą do poprawy pozycji kobiet. W okresie 11-31.VII.2002 p.o. premiera Korei Południowej była wtedy pani Czang Sang. Od 27.II.2003 do 15.II.2004 r. była ministrem ochrony środowiska w administracji prezydenta Ro Mu Hiuna. Od 15.VII.2004 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącej Koreańsko-Japońskiej Unii Parlamentarnej. 17.VIII.2004 r. została wiceprzewodniczącą Parlamentarnej konferencji Azji i Pacyfiku ds. Środowiska i Rozwoju (APPCED). W 2005 r. wystąpiła z komitetu centralnego partii Uri po rezygnacji przywódców ugrupowania. 24.III.2006 r. prezydent Ro Mu Hiun desygnował ją na urząd premiera. 19.IV.2006 r. parlament zaaprobował jej kandydaturę. Za nominacją głosowało 182 deputowanych - przeciwnych było 77.  Na stanowisku premiera została zaprzysiężona 20.IV.2006 r. Jest pierwszą kobietą-premierem w historii Korei Południowej, ale nie pierwszą kobietą pełniącą obowiązki szefowej rządu - w 2002 r. krótko p.o. premiera była wspomniana już Czang Sang. Zwykle urząd premiera Korei Południowej był funkcją raczej honorową, ale prezydent Ro Mu Hiun rozszerzył znacząco władzę jej poprzednika na politykę wewnętrzną i taki sam zakres władzy ma pani premier. Pani Han odeszła z urzędu 07.III.2007 r. Zdecydowała się na powrót do polityki partyjnej. 30.IV.2007 r. oznajmiła, że będzie się ubiegać o nominację prezydencką swej partii do wyborów w 2008 r. 09.IX.2007 r., w pierwszej turze wstępnych wyborów w prezydenckich prawyborach partyjnych, zajęła piąte miejsce. 14.IX.2007 r. wycofała się z tego wyścigu i poparła byłego premiera Lee Hae-chana. Wybory prezydenckie w Korei Południowej odbyły się 19.XII.2007 r. Rok później bez powodzenia ubiegała się o mandat poselski w parlamencie. W XII.2009 r. została oskarżona o to, że w 2006 r. wzięła łapówkę od jednej z firm.