KOBIETY-PREMIERZY 
KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2004- 

Czang Sang

Pani Sang urodziła się 09.X.1939 r. w prowincji Yongcheon, która należy teraz do Korei Północnej. Należy do Koreańskiego Kościoła Prezbiteriańskiego. Uczęszczała do Sook Myong High School, a w1962  r. skończyła matematykę na Kobiecym Uniwersytecie Ewha. Potem studiowała w amerykańskich uczelniach Princeton  Theological College (gdzie zdobyła doktorat z filozofii) i Yale. Od 1977 roku wykładała na rodzimej uczelni Ewha teologię i filozofię, w 1996 r. została jej rektorem. Powiedziała wtedy, że potrzebuje do tego nie tylko umysłu naukowego, ale i biznesowego. Zasługi w rozwoju uczelni docenił prezydent Kim De Dzung. Czang Sang bez wątpliwości przyjęła proponowaną jej przez prezydenta funkcję. Mówiła, że nie ma żadnego doświadczenia politycznego, dlatego utworzy neutralny gabinet. Pani premier ze swoim mężem Park Yun-seon dzieli się wszystkim, nawet zmywaniem naczyń. Poznali się podczas studiów za oceanem w USA. Mają dwóch synów, z których starszy Chan-woo jest  obywatelem USA od kilkunastu lat, a młodszy Chan-seok - studiuje tam. 11.VII.2002 na stanowisku szefa rządu zastąpiła Li Han Donga. W historii kraju to pierwsza kobieta pełniąca obowiązki premiera. 30.VII.2002 r. parlament zawetował jej kandydaturę na szefową rządu. W 2002 r. odeszła ze stanowiska rektora swej uczelni.

Curriculum Vitae:

EDUKACJA:

II.1962 bakalaureat z matematyki na Kobiecym Uniwersytecie Ewha,
II.1970 magister na Wydziale Teologii na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych,
II.1977 doktor w Seminarium Teologicznym Princeton w Stanach Zjednoczonych,
III.1977-VII.2002 wykładowczyni teologii Nowego Testamentu na Wydziale Studiów Chrześcijańskich Kobiecego Uniwersytetu Ewha,
IX.1996-VII.2002 rektor Kobiecego Uniwersytetu Ewha.

SŁUŻBA SPOŁECZNA:

1979-VIII.1998 członkini Komitetu Wykonawczego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej (YWCA) Korei,
1982-89 członkini Komitetu Wykonawczego WARC,
1983-VIII.1997 wiceprzewodnicząca Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej (YWCA) Korei,
1986 członkini zarządu Koreańskiej Organizacji Kobiet-Uczonych (Korean Women Academic Organization),
1987-1991 członkini Komitetu Wykonawczego Światowego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej (YWCA),
1989-VIII.1997 moderator w Departamencie Współpracy i Świadectwa w Światowym Sojuszu Kościołów Reformowanych,
V.1995-VII.2002 członkini Zjednoczonego Zarządu Chrześcijańskiego Wyższego Wykształcenia (United Board for Christian Higher Education) w Azji,
II.1997-VII.2002 członkini Kobiecego Komitetu Politycznego,
VIII.1997-VIII.1999 członkini Publicznego Oficjalnego Komitetu Etycznego (Public Official Ethics Committee) w Ministerstwie Administracji i Spraw Wewnętrznych,
V.1998-VII.2002 doradczyni w Radzie Doradczej ds. Zjednoczenia Koreańskiego w Ministerstwie Zjednoczenia,
IX.1998-VII.2002 wiceprzewodnicząca Rady Doradczej ds. Demokratycznego i Pokojowego Zjednoczenia,
I.1999-2002 doradczyni w Koreańskiej Radzie ds. Pojednania i Współpracy,
III.1999-VII.2002 wiceprzewodnicząca Koreańskiej Rady ds. Wykształcenia Uniwersyteckiego i przewodnicząca Koreańskiej Rady Rektorów Uniwersytetów Prywatnych,
IV.1999-VII.2002 członkini Prezydenckiej Komisji ds. Nowego Millenium,
I.2000-VII.2002 członkini zarządu Międzynarodowego Uniwersytetu Kobiecego w Hanowerze w Niemczech,
V.2000-VII.2002 członkini administracyjnej komisji negocjacyjnej,
IX.2000-VII.2002 członkini zarządu Koreańskiej Fundacji Badań Naukowych (Korea Research Foundation),
VI.2001-VII.2002 członkini zarządu Koreańskiego Instytutu Nauki i Technologii, Oceny i Planowania (KISTEP),
11-31.VII.2002 pierwsza kobieta-p.o. premiera Korei Południowej,
07.X.2007 ubiegała się o nominację prezydencką Partii Demokratycznej
. Wybory prezydenckie w Korei Południowej odbyły się 19.XII.2007 r.

PUBLIKACJE:

"O interpretacji myśli Pawła" ("On Interpretation of Paul's Thought"),
"Status i rola kobiet w pierwszym ruchu chrześcijańskim" ("Women's Status and Role in First Christian Movement"),
"Pawłowe somatyczne rozumienie ludzi" ("Paul's Somatic Understanding of Human Beings"),
"Geneza i rozwój teologii feministycznej" ("The Origin and Development of Feminist Theology"),
"Chrześcijaństwo i światowa teologia koreańska w okresie przejściowym", ("Christianity and World Korean Theology in Transition"),
"Koreańskie Studia Kobiece" ("Korean Woman's Studies"),
"Pawłowe rozumienie historii i Ewangelii" ("Paul's Understanding of History and Gospel").

ODZNACZENIA:

IX.1999 Order Zasługi Cywilnej, Moran Medal "Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych".