PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Gloria Guadalupe Oqueli Solórzano

Jest członkinią Zgromadzenia Narodowego Hondurasu z ramienia Partii Liberalnej Hondurasu. Od 28.X.2008 r. do X.2009 r. była przewodniczącą Parlamentu Środkowoamerykańskiego.