PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Gail V. Philip

Urodziła się 23.VII.1971 r. Ukończyła prawo i nauki polityczne na Uniwersytecie Carleton w Ottawie w Kanadzie. Jest członkinią palestry w Anglii i Walii (od VII.2000 r.) i Saint Lucii. Prowadzi własną kancelarię prawniczą. Od XI.2002 r. do 19.IV.2010 r. zasiadała w Senacie. W okresie 24.XII.2008-19.IV.2010 była przewodniczącą Senatu.