PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010

Eugenia Ostapczuk

Urodziła się 19.X.1947 r. w wiosce Fintinita, w dystrykcie Soroki. Ukończyła Technikum Handlowe w Chisinau i Instytut Ekonomiczny Plehanowa w Moskwie ze specjalizacją inżyniera-technologa. Swą karierę zawodową rozpoczęła w 1966 r., kiedy to podjęła pracę w publicznym systemie żywienia i handlu w mieście Soroca. Pracowała tam przez następne 30 lat. W latach 1966-88 była technologiem, wicedyrektorem i dyrektorem Zrzeszenia Publicznej Żywienia. Od 1988 r. do 1995 r. zajmowała stanowisko dyrektora generalnego Dyrektoriatu Handlowego (lub Handlu Miejskiego) Soroki. W okresie 1972-79 była członkinią rady miejskiej tego miasta. W latach  1995-1998 piastowała funkcję wicedyrektora Stowarzyszenia "Logos" w Chisinau. Od III.1998 r. jest deputowaną z ramienia Komunistycznej Partii Mołdawii. W latach 1998-2000 była sekretarzem frakcji parlamentarnej tego ugrupowania. Wchodziła także w skład stałej komisji parlamentarnej ds. ochrony społecznej, zdrowia i rodziny. Od 20.III.2001 r. do 24.III.2005 r., jako pierwsza kobieta, była przewodniczącą parlamentu. Pani Ostapczuk jest mężatką.