WŁADCZYNIE 1250

Eudoksja Paleologina

Urodziła się około 1265 r. jako trzecia córka cesarza bizantyńskiego Michała VIII Paleologa i Teodory Dukainy Vatatziny. W 1282 r. w Konstantynopolu poślubiła cesarza Trapezuntu Jana II Megaskomnenosa. Miała z nim dwóch synów: Aleksego i Michała. Owdowiała w 1297 r. Nowym cesarzem Trapezuntu został jej najstarszy syn jako Aleksy II. Eudoksja wróciła z młodszym synem na dwór brata, cesarza Bizancjum Andronika II. Ten przywitał ją bardzo serdecznie i obiecał odesłać do najstarszego syna kiedy tylko zechce. Obiecał jej uczynić wszystko, co w jego mocy, by umocnić pozycję Aleksego II. Eudoksja całkowicie poświęciła się interesom Trapezuntu. Odmówiła poślubienia króla Serbii Stefana Urosza II Milutina. Przeciwdziałała realizacji bratowego planu ożenienia Aleksego II z córką wysokiego oficjela dworskiego, Nicefora Choumnosa. Udawała, że to aprobuje. Pod pretekstem przygotowań do wesela syna, uzyskała pozwolenie na wyjazd do Trapezuntu. Tymczasem Aleksy II zdecydował się poślubić iberyjską księżniczkę. Jego wuj Andronik II chciał ten związek anulować. Eudoksja w 1301 r. wyjechała do Trapezuntu oficjalnie w celu wyperswadowania synowi tego związku. Po dotarciu tam doradziła mu zatrzymać małżonkę. Zmarła w 1302 r.