PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Erika Zommere

Urodziła się w 1946 r. w Jelgavie. Legitymuje się wyższym wykształceniem. W Sejmie zasiada od jego siódmej kadencji. Należy do Partii Ludowej. Od 2005 r. zasiada w prezydium Zgromadzenia Bałtyckiego. W 2007 r. stanęła na jego czele. W 2008 r. została wiceprzewodniczącą Zgromadzenia.