PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010

Edna Madzongwe

Urodziła się 11.VII.1943 r. w Zvimba jako Edna Gwanzura, ósme z dziewięciorga dzieci. Najwcześniejszą edukację pobierała w Mbare i Highfield zanim poszła do szkoły średniej w Goromonzi. Później uzyskała stopień bakałarza z psychologii i języka angielskiego na Uniwersytecie Massachusetts w USA. Ukończyła na tej samej uczelni studia podyplomowe (magisterium) z zakresu edukacji. Specjalizowała się w psychologii edukacyjnej i urbanistyce edukacyjnej. Tam też obroniła pracę doktorską. W latach 1981-1990 pracowała w Ministerstwie Edukacji w Zimbabwe. Należy do Afrykańskiej Narodowej Unii Zimbabwe - Front Patriotyczny (ZANU-PF). W 1990 roku po raz pierwszy została wybrana do parlamentu. W latach 1993-1995 była wiceministrem edukacji i kultury. Od 1995 do 01.XII.2005 była zastępczynią spikera Zgromadzenia Narodowego. Od 01.XII.2005 r. jest przewodniczącą Senatu - nowo utworzonej izby wyższej. Wśród 66 senatorów są 22 kobiety (31%). Pani Madzongwe jest wdową i matką 3 dzieci.