PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000 

Diana Mahabir-Wyatt

Ukończyła Uniwersytet Mc Gill w Quebeku w Kanadzie w 1962 r. Potem pracowała krótko jako nauczycielka w przedszkolu i w szkole podstawowej w Vald'Or w Quebeku. Dwa lata później uczyła w Domu dla Opóźnionych Umysłowo Dzieci Lady Hochoy w Cocorite na Trynidadzie. Przez pewien okres na początku lat 60-ych pracowała w  St. Augustine Girls High School, a w latach 1963-1966 wykładała na Uniwersytecie Indii Zachodnich. W 1966 r. przyłączyła się do Konsultatywnego Stowarzyszenia Pracodawców Trynidadu i Tobago. Trzy lata później została dyrektorem tego stowarzyszenia. Działała na rzecz rozwoju małego biznesu, wspierania kształcenia zawodowego i poprawy pozycji kobiet. Była członkinią-założycielką Narodowej Komisji Szkoleniowej Trynidadu i Tobago i Komisji Rejestracji, Rozpoznania i Certyfikacji, w której pracowała przez 10 lat. Była także członkinią Komisji Doradczej ds. Stosunków Przemysłowych, działającej przy ministrze pracy. Zakładała także Narodową Komisję Ubezpieczeń, a w latach  1972-1985 zasiadała w jej zarządzie jako dyrektor kierująca komisjami ds. personelu i stosunków przemysłowych. Działała również bardzo aktywnie na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy. Przez 15 lat miała swoją własną kolumnę dotyczącą spraw ekonomicznych, społecznych i politycznych w jednej z najważniejszych gazet w kraju. Działała w stowarzyszeniach przeciwdziałających przemocy domowej. Jest członkinią Karaibskiego Stowarzyszenia na rzecz Badań Feministycznych. Jest aktywna także na polu kultury (m.in. była członkinią zarządu The Tent Theatre). W 1990 r. opublikowano kilka jej wierszy w zbiorze "Washerwoman" - pierwszej antologii wierszy pisanych prze kobiety Trynidadu i Tobago. W 1991 r. została niezależnym senatorem. W 1998 r. przez parę tygodni pełniła funkcję przewodniczącej Senatu, gdy przewodniczący i wiceprzewodniczący tej izby byli za granicą. Od 1982 r. jej mężem jest Noel Wyatt. Jest matką 4 dzieci, ma 3 pasierbów i 3 adoptowanych dzieci oraz 14 wnucząt.