PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Cecka Caczewa Dangowska

Urodziła się 24.V.1958 r. w Draganie. W 1976 r. została absolwentką liceum o profilu matematycznym w Plewenie. Ukończyła prawo na Uniwersytecie św. Klemensa z Ochrydy w Sofii. Po studiach przez rok była stażystką w Sądzie Obwodowym w Plewenie. Potem pracowała jako prawniczka w administracji miejskiej w Plewenie. W 1988 r. została szefową zespołu miejskich prawników. W 1992 r. przyjęto ją w skład Izby Adwokackiej w Plewenie. Należała do Bułgarskiej Partii Komunistycznej. W 2006 r. współzakładała partię Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (GERB). Stanęła na czele tego ugrupowania w Plewenie. W 2007 r. bez powodzenia ubiegała się o stanowisko burmistrzyni tego miasta, ale za to zdobyła mandat w radzie miejskiej. GERB zwyciężyła w bułgarskich wyborach parlamentarnych z 05.VII.2009 r. Caczewa stała na czele listy wyborczej GERB w obwodzie Plewen i zdobyła mandat parlamentarzystki. 14.VII.2009 r. została pierwszą w historii Bułgarii kobietą-przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego. Pani Caczewa jest mężatką i matką jednego syna.