WŁADCZYNIE 1350

Bona de Berry

Urodziła się w 1362 lub 1365 r. w Carlat jako córka Jana Walezjusza, księcia de Berry i księcia Owernii, oraz Joanny d'Armagnac. 18.VI.1377 r. poślubiła w Paryżu hrabiego Sabaudii Amadeusza VII. Ich dziećmi byli: Amadeusz VIII, Bona Sabaudzka i Joanna Sabaudzka. Mąż Bony zmarł 01.XI.1391 r. Jego następcą został 8-letni Amadeusz VIII. O regencję walczyły jego matka, Bona de Berry, i babka, Bona Burbońska. 08.V.1393 r. doszło między nimi do porozumienia. Rządy w imieniu chłopca miała sprawować babka. Bona Burbońska w V.1395 r. przekazała rządy regencyjne nad Sabaudią, Aostą, Ivreą, Susą, Niceą (Włochy), Maurienne, Chablais, Baugé, Romont, Faucigny, Gex (Francja), Vaud i Genewą (Szwajcaria) synowej, ale sama nadal pozostawała bardzo wpływową postacią. Bona de Berry rządziła do 1398 r. 02.XII.1393 r. Bona wyszła po raz drugi za mąż za Bernarda VII, hrabiego Armagnac. Został on zamordowany 12.VI.1418 r. W 1427 r. hrabina oddała Faucigny synowi. Bona zmarła 30.XII.1435 r. w Cantal.