WŁADCZYNIE 1350

Bona Burbońska

Urodziła się w 1341 r. w zamku Mâcon jako córka księcia Burbonii Piotra I i Izabeli de Valois. W 1355 r. w Paryżu poślubiła hrabiego Sabaudii Amadeusza VI. Ich dziećmi byli: nieznana z imienia córka urodzona i zmarła w 1358 r., Amadeusz VII, Ludwik i Antoni. W okresie 03.I.1366-koniec 1367 r., w trakcie pobytu męża na krucjacie, Bona rządziła Sabaudią, Aostą, Ivreą, Susą, Niceą (Włochy), Maurienne, Chablais, Baugé, Romont, Faucigny, Gex (Francja), Vaud i Genewą (Szwajcaria) jako regentka. Amadeusz VI zmarł 01.III.1383 r. W tym roku Bona rządziła Sabaudią, Aostą, Ivreą, Susą, Niceą (Włochy), Maurienne, Chablais, Baugé, Romont, Faucigny, Gex (Francja), Vaud i Genewą (Szwajcaria) jako regentka w imieniu syna, Amadeusza VII. Ten zmarł 01.XI.1391 r. Jego następcą został 8-letni Amadeusz VIII. O regencję walczyły jego matka, Bona de Berry, i babka. 08.V.1393 r. doszło między nimi do porozumienia. Rządy w imieniu chłopca miała sprawować babka. Bona Burbońska w V.1395 r. przekazała rządy regencyjne synowej, ale sama nadal pozostawała bardzo wpływową postacią. Zmarła 19.I.1402 r.