PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010 

Belinda Bidwell Beundagun

Urodziła się 22.IV.1936 r. w Banjulu jako druga córka Gabriel Julian Faal i Matilde Faal. Jej ojciec i siostra byli bardzo zaangażowani politycznie. Należy do Sojuszu na rzecz Patriotycznej Reorientacji i Odbudowy (APRC). Kształciła się w Saint Joseph Convent, Gambia College (wtedy Kolegium Nauczycielskie Yundum) i na Uniwersytecie Oxford w Wielkiej Brytanii. Te ostatnie studia ukończyła w 1962 r. Po powrocie do domu uczyła w Saint Joseph Convent i w Gambia College. Bezpłatnie uczyła matematyki w St. Augustine’s Junior Secondary School. Potem zdobyła certyfikat nauczycielski Uniwersytetu Londyńskiego z geografii i matematyki. Kształciła się także z zakresu ochrony środowiska na Uniwersytecie Chicago w USA. Ukończyła różne kursy z zakresu środowiska, lingwistyki i literatury angielskiej na Uniwersytecie Reading w Wielkiej Brytanii oraz na innych uczelniach w Australii, ZSRR i w Niemczech.

2001-22.IV.2006 zastępczyni spikera Zgromadzenia Narodowego,
22.IV.2006-08.II.2007 pierwsza w historii Gambii kobieta-spiker Zgromadzenia Narodowego. Zastąpiła ją Fatoumata Jahumpa Ceesay.

 Jej mężem był, nieżyjący już, James Ndow. Mieli 3 synów i 2 córki. Belinda Bidwell zmarła 28.IV.2007 r. na atak serca. Pani Bidwell była chrześcijanką.