WŁADCZYNIE 1350

Beatrycze

Urodziła się 09.XII.1372 r. w Coimbrze jako córka króla Portugalii Ferdynanda I Pięknego i Eleonory Telles de Menezes. Była ich jedynym dzieckiem, które przeżyło dzieciństwo. Jej młodsi bracia zmarli w 1380 i 1382 r. Jako dziedziczka tronu stała się celem wielu manipulacji i intryg politycznych. Ojciec snuł wiele planów matrymonialnych dotyczących córki. W końcu zaręczył ją z królem Kastylii i Leónu Janem I. Ich ślub miał miejsce 17.V.1383 r. w Elvas. Ich jedynym synem był Michał z Trastámary (1384-1385).

Ojciec Beatrycze zmarł na gruźlicę 22.X.1383 r. Rządy w Portugalii w imieniu 11-letniej Beatrycze sprawowała jej matka. Działo się to zgodnie z postanowieniami traktatu portugalsko-kastylijskiego zawartego w 1383 r. w Elvas (Salvatierra des Magos). Portugalska szlachta obawiała się jednak unii personalnej z Kastylią. Bali się, że Portugalia zostanie podporządkowana Kastylii. Wykorzystał to przyrodni brat Ferdynanda, wielki mistrz zakonu rycerskiego Aviz Jan, i podniósł bunt przeciwko regentce. Sam ogłosił się regentem Portugalii i obrońcą królestwa.

06.IV.1385 r. Kortezy, rada królestwa, ogłosiły go królem Janem z dynastii Aviz. Do historii przeszedł on jako Jan I Wielki. Jan I Kastylijski, wezwany przez regentkę, najechał na Portugalię w 1384 r., by bronić praw żony. Wspierany był przez kawalerię francuską. Ponieważ działo się to podczas wojny stuletniej, z pomocą Portugalii przeciw Francji stanęła Anglia. Wojska Kastylijskie zostały rozgromione 14.VIII.1385 r. w bitwie pod Aljubarrotą, przez znacznie mniejsze siły pod dowództwem Jana I Dobrego i Nuno Alvaresa Pereirę. Dla zakończenia konfliktu zawarto układ pokojowy w Bayonne w 1388 r., na mocy którego Jan z Gandawy, książę Lancaster, zrzekł się pretensji do tronu kastylijskiego, a Jan I - do portugalskiego. Jednocześnie uzgodniono ślub syna Jana Henryka z córką księcia Lancaster. Od tego momentu Kastylia ograniczyła swój udział w wojnie stuletniej.

Wojna z Kastylią została wygrana i nowy król został uznany przez pozostałe państwa. Beatrycze owdowiała 09.X.1390 r. Dopiero wtedy Kastylia zrezygnowała ostatecznie z roszczeń do tronu Portugalii. Po śmierci męża wycofała się do klasztoru. Królowa Beatrycze zmarła 08.III.1408 r. w Madrigal w Kastylii. Inne źródła podają, że królowa zmarła 2 lata później.