PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Barbro Sundback

Urodziła się 22.XII.1945 r. W przeszłości była pierwszą wiceprzewodniczącą rady miejskiej stolicy Wysp Alandzkich, Mariehamn.

1979- członkini parlamentu Wysp Alandzkich,
1987- przewodnicząca Alandzkich Socjaldemokratów i przewodnicząca ich frakcji parlamentarnej,
1995-2003 członkini Konferencji Speakerów parlamentu
Wysp Alandzkich,
2003-XI.2005 pierwsza wiceprzewodnicząca parlamentu
Wysp Alandzkich,
2003-2007 przewodnicząca rady miejskiej Mariehamn,
2004 bez powodzenia ubiegała się o miejsce w Parlamencie Europejskim z ramienia fińskiej Partii Socjaldemokratycznej,
XI.2005-26.XI.2007 przewodnicząca Lagtinget (parlamentu).