PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Barbara Webster-Bourne

24.II.2005 niezależna kandydatka do Izby Zgromadzenia,
26.II.2010- spiker Izby Zgromadzenia.