WŁADCZYNIE 500-750

Azarmeducht

Była córką szacha Persji Chosrou II Zwycięskiego z dynastii Sassanidów. Na perskim tronie zasiadła w 631 r. po śmierci swej siostry Boran. Swoje pretensje do tronu perskiego zgłaszał wtedy generał Farrukh-Hormuzd, gubernator prowincji Chorazan. Proponował szahini małżeństwo, ale ta odrzuciła zalotnika. Formalnie panowała nad całym imperium perskim, ale realna władza spoczywała wtedy w rękach lokalnych dynastii w poszczególnych prowincjach. Zmarła w 632 r.