WŁADCZYNIE 500-750

Boran

Była córką szacha Persji Chosrou II Zwycięskiego z dynastii Sassanidów. Na perskim tronie zasiadła 20.V.629 r. Była pierwszą szahinią w historii Persji. Próbowała ustabilizować sytuację polityczną imperium poprzez zawarcie traktatu pokojowego z Bizancjum, walkę z bezprawiem, obniżanie podatków i bicie monet. Jej starania nie zakończyły się sukcesem. Starożytne źródła mówią o niej jako o kobiecie mądrej, sprawiedliwej i dobrej. Po jej śmierci, która nastąpiła w 631 r., zapanował w Persji zamęt polityczny. Jej następczynią została siostra Azarmeducht.