WŁADCZYNIE 1300

Anna Sabaudzka

Urodziła się około 1306 r. jako córka hrabiego Sabaudii Amadeusza V Wielkiego i jego drugiej żony Marii Brabanckiej. Na chrzcie otrzymała imię Joanna. W X.1326 r. poślubiła Andronika III Paleologa. Ich dziećmi byli: Jan V Paleolog (przyszły cesarz Bizancjum), Teodor, Michał Paleolog, Maria, Irena i Teodora. Po ślubie Joanna przystąpiła do Kościoła Prawosławnego i przybrała imię Anna.

Andronik III w 1328 r. zmusił swego dziadka, Andronika II, do abdykacji i sam został cesarzem Bizancjum. Anna zasiadła u jego boku jako cesarzowa. Andronik III zmarł 15.VI.1341 r. Nowym cesarzem został 9-letni Jan V, syn zmarłego. Wobec jego małoletniości władzę sprawował, jako megadomestikos, Jan VI Kantakuzen. Anna jednak nie ufała temu człowiekowi. W tym samym czasie na północną Trację najechał król Serbii Stefan Urosz IV Duszan. 

Podczas nieobecności regenta patriarcha Konstantynopola Jan XIV i dworzanin Aleksy Apokaukos przekonali Annę, że Kantakuzen jest wrogiem. Cesarzowa ogłosiła go wrogiem państwa i mianowała Apokaukosa prefektem Konstantynopola. Sama objęła regencję w imieniu syna.

Tymczasem obalony regent nadal kontrolował część armii bizantyńskiej. 26.X.1341 r. w Didymotyce obwołał się cesarzem jako Jan VI Kantakuzen. Rozgorzała tym samym wojna domowa, która trwała do 1347 r. Car Bułgarii Iwan Aleksander opowiedział się po stronie Anny i Jana V. Krótko sprzymierzeńcem Jana VI był władca Serbii Stefan Urosz IV Duszan. Potem Jan poprosił o pomoc władcę Turków seldżuckich Umura oraz władcę Osamnów Orhana. Temu ostatniemu oddał za żonę swą córkę Teodorę.

Anna tymczasem szukała wsparcia w Europie Zachodniej. Latem 1343 r. emisariusz proklamował jej lojalność w stosunku do papieża Klemensa VI rezydującego wtedy w Awinionie. W VIII.1343 r. cesarzowa oddała w zastaw Republice Weneckiej swe klejnoty koronne w zamian za 30 000 dukatów potrzebnych do sfinansowania wojny. Wojna domowa zrujnowała finanse i społeczeństwo Bizancjum.

03.II.1347 r. doszło do zawarcia porozumienia między stronami prowadzącymi wojnę, w ramach którego Jan VI został starszym współwładcą Jana V, którego faktycznie odsunął od sprawowania rządów aż do 1354 r. Oddał mu wtedy za żonę swą drugą córkę Helenę. W 13.V.1347 r. patriarcha Konstantynopola koronował Jana VI na współwładcę Jana V.

Anna Sabaudzka zamieszkała w Salonikach w 1351 r. Posiadała tam swój własny dwór, wydawała dekrety we własnym imieniu oraz posiadała własną mennicę. Przed śmiercią wstąpiła do klasztoru przybrawszy imię Anastazja. Zmarła w 1359 lub 1360 lub 1365 lub 1366 r.