WŁADCZYNIE 1350

Maria Paleologina

Urodziła się po 1326 r. jako córka cesarza Bizancjum Andronika III i cesarzowej Anny Sabaudzkiej. W 1355 r. wyszła za mąż za Franciszka I Gattilusio. Od brata Marii, cesarza Jana V Paleologa, dostali we władanie wyspę Lesbos. Ich dziećmi byli: Andronik, Dominik i Jakub. Maria, Franciszek, Andronik i Dominik zginęli 06.VIII.1384 r. podczas trzęsienia ziemi. Następnym panem Lesbos został Jakub pod imieniem Franciszka II.