PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000

Anna Elisabeth Haselbach

Urodziła się 06.XII.1942 r. w Berlinie. W 1961 r. zdała maturę. Potem kształciła się
w Wyższej Szkole Ogólnokształcącej. Pracowała jako urzędniczka państwowa. W latach 1976-1977 pracowała w federalnym  Sekretariacie Kobiecym Socjaldemokratycznej Partii Austrii (SPÖ). Od 1977 r.do 1987 r. była zatrudniona w federalnym Ministerstwie Nauki
i Badań, a w 1987 r., po zmianie ministra, w departamencie badań. Była dyrektorką urzędu w 1999 r. W latach 1978-1987 była radną w Wiedniu/Brigittenau. Zasiadała również w wiedeńskim Landtagu (parlamencie), a od V do XII.1987 r. była członkinią wiedeńskiej rady gminnej (Gemeinderates). Była także członkinią zarządu dzielnicowego SPÖ w Wiedniu/Brigittenau oraz wiceprzewodniczącą dzielnicowej komisji kobiecej. 
Od 09.XII.1987 r. zasiada w Bundesracie. Przewodniczącą tej izby była w następujących okresach: 01.I.-30.VI.1991, 01.VII.-31.XII.1995, 01.I.-30.VI.2000 i 01.VII.-31.XII.2004. 3 razy pełniła funkcję jej wiceprzewodniczącej: 01.I.1996-31.XII.1999, 1.VII.2000-27.IV.2001 oraz od  23. V.2001 do 30.VI.2004 r. 08.VII.2004 r., podczas ceremonii zaprzysiężenia nowego prezydenta Austrii, przewodziła obradami Zgromadzenia Federalnego, w skład którego wchodzą przedstawiciele obu izb federalnego parlamentu.