GUBERNATORKI 1640 
GUBERNATORKI TERYTORIÓW ZEWNĘTRZNYCH
WŁADCZYNIE 1650

Ana Francisca Hermenegilda de Borja y Doria

Urodziła się w 1640 r. Była córką Francisco Diego Pascual de Borja (po włosku Borgia) y Aragón y Centelles, ósmego księcia Gandía, i Artemisii Maríi Any Teresy Gertrudis, księżnej de Doria de Melfi. Jej ród wywodził się z Hiszpanii. Była krewną Lukrecjii Borgii. Jej krewnymi byli także: Francisco de Borja y Aragón (poeta i wicekról Peru w latach 1615-1621), papież Kalikst III, papież Aleksander VI i święty Franciszek Borgia. 20.VII.1664 r. drugim mężem Any został jej kuzyn, Pedro Antonio Fernández de Castro Andrade y Portugal, ósmy hrabia Villalba, dziesiąty hrabia Lemos i siódmy markiz Sarria. Dzięki temu mariażowi została hrabiną Lemos. 12.VI.1667 r. królowa-regentka Hiszpanii Mariana (rządząca w imieniu syna, Karola II) mianowała Pedro wicekrólem Peru. Hrabiostwo Lemos przybyli do peruwiańskiego portu Callao 09.XI.1667 r. Przyjęto ich bardzo uroczyście. Nowy wicekról swój urząd objął 21.XI.1667 r. 07.VI.1668 r. hrabia Lemos wypłynął z Callao do Islay, Arequipy i Puno. Gubernatorem i wicekrólową Peru została jego żona, Ana Francisca Hermenegilda de Borja y Doria. Była to oficjalna nominacja. W królewskim dekrecie mianującym hrabiego wicekrólem napisano, że podczas jego nieobecności rządy będzie sprawować jego małżonka. Nie była figurantką; sprawowała prawdziwe rządy, kierując sprawami kolonii w trakcie nieobecności męża. Podejmowała samodzielne decyzje i wydawała dekrety. Jej pozycja została potwierdzona podczas audiencji w Limie. 05.VII.1668 r. spotkała się tam z urzędnikami. 31.VIII.1668 r. nadeszła do Limy wieść, że 11.VII.1668 r. angielski pirat Henry Morgan zaatakował Porto Bello w dzisiejszej Panamie. W odpowiedzi pani gubernator przesłała obrońcom prowiant i wyposażenie wojskowe i nakazała kolonialnej marynarce chronić wybrzeża Peru przed piratami. Zaatakowali oni port Callao w trakcie jej kadencji. Wicekról przybył 12.XI.1668 r. i ponownie objął swój urząd. Ana de Borja była gubernatorką i wicekrólową Peru w okresie 07.VI-12.XI.1668, przez 5 miesięcy i 5 dni. Wicekrólestwo mieli pięcioro dzieci. Troje urodziło się już w Peru. 18.IX.1669 r. przyszło na świat ich czwarte dziecko, córka Róża Franciszka. Imię otrzymała na cześć błogosławionej (potem świętej) Róży z Limy. Hrabina posiadała wpływy na dworach hiszpańskim i papieskim. Kontynuowała działania swego wuja, Francisca de Borja y Aragón, dotyczące doprowadzenia do beatyfikacji i kanonizacji Róży z Limy. Status błogosławionej przyznano tej ostatniej 12.II.1668 r. Oficjalne uroczystości odbyły się 15.IV.1668 r. w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Oficjalna wiadomość o tym przybyła do Limy 18.I.1669 r. Hrabiostwo Lemos przesłali do Watykanu rzeźbę błogosławionej Róży autorstwa Melchiora Caffy. Hrabina ufundowała srebrną trumnę dla błogosławionej. Na prośbę królowej-regentki Hiszpanii Mariany, 11.VIII.1670 r. Róża została mianowana patronką hiszpańskich posiadłości terytorialnych w Ameryce Południowej i na Filipinach. 12.IV.1671 r. Różę i Franciszka Borgię kanonizował papież Klemens X. Róża była pierwszą rdzenną Amerykanką, która została po swej śmierci katolicką świętą. Hrabia Lemos zmarł 06.XII.1672 r. Ana z dziećmi opuściła Peru 11.VI.1675 r. Zmarła w 1706 r.