WŁADCZYNIE 1000-1100

Agnieszka Burgundzka

Urodziła się około 995 r. jako córka hrabiego Burgundii Otto Wilhelma i Ermentrudy z Roucy. W 1019 r. wyszła za mąż za księcia Akwitanii Wilhelma V Wielkiego. Z tego związku pochodzili: Wilhelm VII, Wilhelm VIII, Agnieszka i Beatrix. Po śmierci Wilhelma Agnieszka pokonała dwóch synów z jego pierwszego małżeństwa. W latach 1039-1044 rządziła Akwitanią i Poitou. Początkowo robiła to samodzielnie, a potem z synami. 01.I.1032 r. została żoną Gotfryda II Martela, hrabiego Andegawenii. Ten rozwiódł się z nią po osiemnastu latach. Księżna Agnieszka zmarła 09/11.XI.1068 r.