WŁADCZYNIE 1000-1100

Agnieszka z Poitou

Urodziła się ok. 1025 r. jako córka Wilhelma V Wielkiego, księcia Akwitanii i hrabiego Poitou, oraz Agnieszki Burgundzkiej. W X.1043 r. została zaręczona z królem Niemiec Henrykiem III. Wyszła za niego za mąż w Ingelheim 21.XI.1043 r. Została koronowana na królową Niemiec w Moguncji. Na cesarza i cesarzową Świętego Cesarstwa Rzymskiego oboje zostali koronowani w Rzymie 25.XII.1046 r. Wśród ich dzieci byli: Adelajda (opatka Kwedlinburga i Gandersheim), Gizela, Matylda, Henryk IV (cesarz i król Niemiec), Konrad (książę Bawarii) i Judyta Maria (królowa Węgier i księżna Polski). Od 1055 do 1061 r. Agnieszka była dziedziczną księżną Bawarii. W okresie 05.X.1056-IV.1062 rządziła Świętym Cesarstwem Rzymskim jako regentka w imieniu syna Henryka IV. Pomagali jej w tym Hugo z Cluny i papież Wiktor II. Jej doradcą został biskup Henryk z Augsburga, znienawidzony za swą arogancję i podejrzewany o związek z cesarzową. W latach 1057, 1059 i 106? przewodziła obradom Sądu Królewskiego. Agnieszka prowadziła politykę pojednania z dawnymi wrogami męża. Mimo tego zawiązał się przeciw niej spisek wśród spragnionych władzy książąt. Wkrótce po Świętach Wielkanocnych, w IV.1062 r., jej syn został porwany przez konspiratorów, wśród których znaleźli się m.in. książę Bawarii Adalberta z Hamburga i Bremy oraz biskup Kolonii Annon II. Cesarzowa utraciła władzę i została tymczasowo osadzona w klasztorze. Od 1065 r. mieszkała w Rzymie. W tym czasie jej przewodnikiem duchowym był teolog Piotr Damian. W sporze swego syna z papieżem opowiedziała się po stronie tego ostatniego. Działała między nimi na rzecz pokoju. W późnych latach jej życia udało jej się doprowadzić do zgody między swoim synem i jego przeciwnikami. Do niedawna uważano Agnieszkę za słabą regentkę. Od 20 lat ten obraz jest modyfikowany. Przyszło jej działać w bardzo trudnym okresie - reform kościelnych i wyzwolenia Stolicy Piotrowej spod władzy cesarskiej. Zmarła 14.XII.1077 r. Kolejna kobieta władzę nad całymi Niemcami objęła dopiero w 2005 r. - była nią kanclerz Angela Merkel.