MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Yvonne Reine Antoinette Raveles-Resida

Urodziła się 29.V.1941 r. w Paramaribo. Była nauczycielką języka hiszpańskiego, inspektorką oświaty, koordynatorką projektów rozwojowych i działaczką ruchów kobiecych. W 1987 r. była jedną z założycielek Narodowej Partii Demokratycznej (NDP).

1980 wiceminister kultury,
1996-2000 minister rozwoju regionalnego,
1999-2000 minister sprawiedliwości i policji,
2000-
2005 liderka parlamentarnej frakcji Narodowej Platformy Demokratycznej 2000 (powstałej w wyniku rozłamu w NDP),
2005 kandydatka na wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Ludowego.

Jej mężem był zmarły w 1983 r. poeta i pisarz Robin Ewald Raveles (znany bardziej jako R. Dobru).