GUBERNATORKI 2006

Yukiko Kada

Urodziła się 18.V.1950 r. w prefekturze Saitama. Już jako uczennica szkoły średniej interesowała się jeziorem Biwa i otaczającymi je górami. Obecnie jest profesorem ekosocjologii na Uniwersytecie Kyoto Seika. Od lat 70-ych XX w. zajmuje się badaniem wpływu zasobów wodnych na relacje ludzkie w lokalnych społecznościach w Japonii, Afryce (Malawi) i USA (Rejon Wielkich Jezior). Zaangażowała się w powstanie Muzeum Jeziora Biwa i obecnie jest tam konsultantką ds. badań naukowych. Współpracuje z Towarzystwem Wody i Kultury. Opublikowała wiele książek o jeziorze Biwa i innych jeziorach świata. W 1981 r. rozpoczęła pracę w rządzie prefektury Shiga. 03.VII.2006 r. została wybrana na pierwszą kobietę-gubernatora prefektury Shiga. Swe obowiązki objęła 21.VII.2006 r. Popierała ją Partia Socjaldemokratyczna, której jest członkinią.