MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Warwara Nikołajewna Jakowlewa

Urodziła się w 1884 r. w Moskwie w rodzinie wywodzącej się z klasy średniej. W 1904 r. wstąpiła do nielegalnej partii bolszewickiej. W 1917 r. brała udział w rewolucji październikowej. Po tych wydarzeniach została kandydatką na członkinię Komitetu Centralnego partii. Od III.1918 r. pracowała w oddziale Wszechrosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (Czeka) w Moskwie. Sprzeciwiała się w 1918 r. podpisaniu traktatu w Brześciu Litewskim, co uważała za kapitulację wobec ustroju kapitalistycznego. W sporze o rolę związków zawodowych w państwie poparła stanowisko Nikołaja Bucharina. Wraz z Lwem Trockim podpisała zredagowany przez niego List 46 z propozycjami zmian w systemie funkcjonowania partii bolszewickiej. Przeciwnikiem tych propozycji był Stalin. W I.1919 r. przeniesiono ją do Ludowego Komisariatu Żywności, gdzie organizowała rekwizycje żywności na terenie kraju. W 1922 r. pełniła obowiązki rosyjskiego ministra edukacji. W latach 1929-1937 była ludowym komisarzem (ministrem) finansów w Rosji. W 1937 r., po rozpętaniu przez Stalina masowych represji, została zatrzymana oskarżona o utrzymywanie kontaktów z wygnanym Trockim i prowadzenie w porozumieniu z nim działalności antypaństwowej. Otrzymała wyrok 20 lat więzienia. Po niemieckim ataku na ZSRR została bez sądu rozstrzelana wraz z setkami innych więźniów. Zginęła 11.IX.1941 r. lub 21.XII.1944 r.