GUBERNATORKI 2006

Viviana Betancourt (1964-)

Z wykształcenia jest prawniczką. Należy do Partii Socjalistycznej. Przez 9 lat była sekretarzem wykonawczym Rady Regionu XI Aysen. 11.III.2006 r. prezydent Michelle Bachelet mianowała ją intendentką tego regionu. Funkcję tę piastowała do 2008 r.