KOBIETY-WICEPREZYDENCI
WICEPREMIERZY 1920-90 
KANDYDATKI NA WICEPREZYDENTA


Viola Victorine Harper Burnham

Urodziła się 26.XI.1930 r. w Nowym Amsterdamie w ówczesnej Gujanie Brytyjskiej. W 1967 r. wyszła za mąż za Lindena Forbesa Sampsona Burnhama, późniejszego premiera i prezydenta Gujany. Była matką dwóch córek i jednego syna. Owdowiała w 1985 r. 

EDUKACJA:

1958 bakalaureat na London University w Wielkiej Brytanii,
1963 magister edukacji na University of Chicago w USA.

KARIERA ZAWODOWA:

1949–1950 reporterka gazety “Daily Argosy”,
1950-1954 nauczycielka w szkole podstawowej,
1958–VII.1962 nauczycielka w szkole średniej.

KARIERA POLITYCZNA:

1967-1976 pierwsza wiceprzewodnicząca Kobiecego Socjalistycznego Ruchu Rewolucyjnego (W.R.S.M.),
1976 przewodnicząca W.R.S.M. (k
obiecej sekcji Ludowego Kongresu Narodowego (PNC)), odpowiedzialna za kobiece projekty ekonomiczne,
1976 członkini Centralnego Komitetu Wykonawczego L
udowego Kongresu Narodowego (PNC) (jako reprezentantka W.R.S.M.),
1983 członkini Centralnego Komitetu Wykonawczego L
udowego Kongresu Narodowego (PNC) - wybrana,
VIII.1985-1991 druga wiceprezydent i druga wicepremier Gujany - odpowiedzialna za edukację, rozwój społeczny, sprawy kobiet i kulturę,
XII.1988 wybrana do Zgromadzenia Narodowego Gujany,
1989 mianowana wiceprezydentem, ministrem kultury i spraw społecznych ze szczególną odpowiedzialnością za sprawy kobiet, dzieci i młodzieży,
W okresie VIII.1985-1991 była - podczas swego urzędowania była  rozwój społeczny. 

Znajdowała się także w awangardzie ruchu dążącego do tego, aby Gujana była samowystarczalna pod względem produkcji żywności i odzieży. Zmarła 10.X.2003 r. w Miami na Florydzie w USA.