KOBIETY-PREZYDENCI
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010 
MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Valeria Ciavatta 

Urodziła się 16.I.1959 r. w Borgo Maggiore. Z wykształcenia jest prawniczką. W Wielkiej Radzie Generalnej (parlamencie) zasiada z ramienia Sojuszu Ludowego Demokratów San Marino (APDS). W okresie 01.X.2003-31.III.2004 pełniła funkcję kapitana-regenta San Marino i przewodniczącej Wielkiej Rady Generalnej (parlamentu). Była siódmą kobietą na obu stanowiskach w historii San Marino. W 2005 r. była przewodniczącą Sojuszu Ludowego. Od 27.VII.2006 do 09.VII.2008 r. jest ministrem spraw wewnętrznych, obrony cywilnej i wprowadzania programu i zarazem numerem 2 w rządzie. Od 04.XII.2008 r. ponownie piastuje to stanowisko.