MINISTROWIE OBRONY

Susan Morissey Livingstone (1946-)

Ukończyła College of William and Mary, a także zdobyła tytuł magistra na University of Montana.
1989-1993 asystent sekretarza armii ds. instalacji, logistyki i środowiska,
1993-98 wiceprzewodnicząca Amerykańskiego Czerwonego Krzyża,
1998-2001 Chief Executive Officer (główny urzędnik wykonawczy) i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Armii USA,
2001- podsekretarz marynarki wojennej,
24.I-07.II.2003
p.o. sekretarza marynarki wojennej.