MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI
WŁADCZYNIE 1500

Sigbrit Willoms (Willums)

Urodziła się w rodzinie kupieckiej w Amsterdamie. W 1507 r. przeniosła się wraz z rodziną do Bergen w Norwegii. Jej córka Dyveke Sigbritsdatter została tam kochanką przyszłego króla Danii Chrystiana II. Wraz z nim zamieszkały w Kopenhadze w 1513 r.

Wpływ Sigbrit na króla wzrósł zwłaszcza po śmierci Dyveke w 1517 r. W latach 1519-1523 była najpotężniejszą osobą w Danii. Zarządzała dworami księcia Hansa i królowej oraz odpowiadała za skarb państwa. "Matka Sigbrit" (jak ją nazywano) była w owym czasie faktyczną minister finansów. Reprezentowała interesy ludzi z klasy średniej za co była znienawidzona przez szlachtę. Niektórzy twierdzą, że stała za kulisami tzw. Sztokholmskiej Krwawej Łaźni z 1520 r. Jej wrogowie rozpuszczali plotki, że jest czarownicą. Sigbrit znała się na ziołolecznictwie.

W 1522 r. wprowadziła nowe prawo dotyczące higieny miejskiej. Od tej pory ludzie musieli co najmniej raz w tygodniu sprzątać i myć w swoich domach. Rok później król Chrystian i Sigbrit zostali wygnani z Danii i udali się do Holandii. Tam władca Danii poprosił cesarza (swojego szwagra) o pomoc. Ten zgodził się pod jednym warunkiem - Chrystian musi pozbyć się Sigbrit. Król przystał na to. Jej dalsze losy są niejasne. Być może zmarła w 1532 r. w holenderskim więzieniu.